Gå tilbage til forsiden
Hvem er vi? Hvad kan vi? Hvem kan få hjælp? Sagsområder Links
 
  

Sagsområder

Århus Retshjælp giver juridisk rådgivning og bistand blandt
andet på følgende områder:

 • Separation, skilsmisse, underholdsbidrag mv.
 • Forældremyndighed og samvær.
 • Samlivsforhold.
 • Arveret.
 • Lejeret, herunder flytteafregning og tilbagebetaling af depositum og opsigelse af lejemål.
 • Afskedigelse, feriepenge og andre spørgsmål vedrørende din ansættelse. Hvis du er med-
  lem af en fagforening, bør du selvfølgelig henvende dig der først.
 • Spørgsmål om erstatning ved tilskadekomst, vold eller hvis dine ejendele er blevet ødelagt.
 • Forsikringsspørgsmål.
 • Forbrugerret.
 • Udlændingeret, f.eks. opholds- og arbejdstilladelse samt andre spørgsmål i forbindelse med udlændingelovgivningen, herunder EU-retten og spørgsmål om statsborgerskab.
 • Socialret.
 • Sundhedsret, herunder spørgsmål om fejlbehandling på sygehuse, hos læger, tandlæger mv.
 • Gældssanering.
 • Fogedret.

Vedrører din henvendelse følgende sagsområder, begrænses vores hjælp til grundlæggende mundtlig rådgivning:

 • Hvis du er aktiv erhvervsdrivende, og dit spørgsmål er af overvejende erhvervsmæssig
  karakter.
 • Hvis du er sigtet eller tiltalt i en offentlig straffesag.
 • Hvis der er tale om en vurdering af din retsstilling i forbindelse med en injuriesag.
 • I injuriesager tilbyder vi kun begrænset bistand.

Herudover kan retshjælpen IKKE være dig behjælpelig med at oprette dokumenter som testamenter, bodelingsoverenskomster m.m., og vi hjælper heller ikke med at udfylde boopgørelser og selvangivelser.