Nøgletal fra 2020

4796
Henvendelser
3506
Telefonisk
1290
Personlige henvendelser

Statistik over sagstyper og henvendelser i retshjælpen

I løbet af 2020 havde Aarhus Retshjælp 4.796 henvendelser, fordelt med 3.506 telefoniske og 1.290 personlige henvendelser.

Retshjælpens økonomi:

Omkostninger til driften af retshjælpen udgør årligt ca. 2 mio. kr. Udgifterne dækkes ved driftstilskud fra Civilstyrelsen.