Nøgletal fra 2018

6319
Henvendelser
1541
Telefonisk
4778
Personlige henvendelser

Statistik over sagstyper og henvendelser i retshjælpen

I løbet af 2018 havde Aarhus Retshjælp 6.319 henvendelser, fordelt med 1.541 telefoniske og 4.778 personlige henvendelser. Der blev oprettet 250 sager i 2018.

Retshjælpens økonomi:

Omkostninger til driften af retshjælpen udgør årligt ca. 2,2-2,5 mio. kr. Udgifterne dækkes ved driftstilskud fra Civilstyrelsen.