Nøgletal fra 2016

6810
Henvendelser
1296
Telefonisk
5514
Personlige henvendelser

Statistik over sagstyper og henvendelser i Retshjælpen

I løbet af 2016 havde Aarhus Retshjælp 6.810 henvendelser, fordelt med 1.296 telefoniske og 5.514 personlige henvendelser. Der blev oprettet 348 sager i 2016.

Sagsområderne fordeler sig på 1.653 henvendelser vedrørende lejeforhold, 1026 vedrørende familieret, 863 vedrørende kontraktsforhold, 567 henvendelser vedrørende socialret eller ansættelsesforhold samt 2.701 andre henvendelser – herunder bl.a. om gældsforhold, udlændingeret m.v.

Retshjælpens økonomi:

Omkostninger til driften af retshjælpen udgør årligt ca. 2,2-2,5 mio. kr. Udgifterne dækkes ved driftstilskud fra Civilstyrelsen.