Job hos retshjælpen

Retshjælpen har ca. 40 frivillige rådgivere tilknyttet. Endvidere er der ansat tre jurister, som fungerer som daglige ledere, og flere sekretærer.

Rådgiverne bliver tilknyttet en bestemt ugedag på en af vores 5 åbningsdage. Der vil typisk ske ændring af disse ugedage ca. hvert halve år i forbindelse med en ny semesterstart.

Rådgiverne sidder sammen to og to, og der er i hver åbningstid i alt 6 rådgivere på arbejde. Rådgiverne er typisk jurastuderende eller yngre færdiguddannede jurister. De jurastuderende skal have påbegyndt 5. semester på studiet for at kunne få ansættelse hos retshjælpen.

Rådgiverne er under tæt supervision af en af de daglige ledere.

Som ny rådgiver vil man sidde sammen med en mere erfaren rådgiver, som således også lærer retshjælpens procedurer.

Man vil som rådgiver komme til at rådgive inden for alle vores sagsområder, bortset fra udlændingeret, jf. nærmere nedenfor. Dette giver vores rådgivere en mulighed for at lære et bredt udvalg af sagsområder at kende, og stifte praktisk erfaring med rådgivning inden for en række forskellige sagsområder og komplekse sagstyper. Den praktiske erfaring er et meget værdifyldt bidrag til ens CV.

Onsdag i tidsrummet kl. 16-19 er der åben for udlændingeretlige henvendelser. Der vil rekrutteres rådgivere særskilt til denne vagt, idet hvis man ønsker ansættelse i udlændingevagten, er det en forudsætning, at man følger eller har fulgt kursusfaget udlændingeret, eller kan påvise at man har anden relevant kendskab til området.

Vi forventer, at rådgivningen ydes med høj kvalitet, hvilket de daglige ledere er med til at sikre gennem tæt supervision af de frivillige rådgivere. Vi tilbyder derfor et godt fagligt og praktisk bidrag til studiet under professionelle rammer, og derudover er der et godt socialt miljø blandt de mange rådgivere.

Søger du job?

Hvis du er interesseret i at arbejde hos Retshjælpen så send en skriftlig ansøgning, dit CV og karakterudskrift til:

Aarhus Retshjælp
Vester Allé 8
8000 Aarhus C

mail: post@aarhusretshjaelp.dk

Vi søger løbende nye rådgivere og medarbejdere, og aktuelle stillingsopslag kan læses under nyheder eller nedenfor.

Ledige stillinger