Hvem er vi?

Aarhus Retshjælp har ydet gratis retshjælp og eksisteret som selvejende institution siden 1935, og er dermed den næsteældste retshjælpsinstitution i Danmark. Samtidig er vi med mere end 7.000 årlige henvendelser den næststørste retshjælp i Danmark.

Retshjælpen er som selvejende institution uafhængig af private og offentlige interesser. Retshjælpen modtager årligt et driftstilskud fra Civilstyrelsen.

Den daglige drift og supervision af rådgiverne forestås af kontorchef Charlotte Nybro og souschef Dorte Kristiansen. Endvidere er Heidi Simonsen og Janni-Birgitte Sørensen er tilknyttet som faste sekretærer samt 1 afløser.

Den juridiske personlige rådgivning ydes af vores ca. 38 rådgivere, som yder frivillig og ulønnet bistand til retshjælpens brugere. Rådgiverne sidder i tomandshold, og er jurastuderende på sidste del af deres uddannelse samt nyuddannede jurister. Rådgivningen foregår under supervision af lederne eller de tre faglige ledere . Rådgiverne har en fast ugentligt vagt.

Den telefoniske rådgivning til korte spørgsmål, og som ikke forudsætter gennemlæsning af relevante papirer forestås af kontorchef Charlotte Nybro og souschef Dorte Kristiansen.

Retshjælpen har en styrelse, som består af:

  • Jens Vedsted-Hansen, professor (formand)
  • Steffen Ebdrup, advokat
  • Bodil Ruberg, retspræsident
  • Bettina Lemann Kristiansen, professor
  • Adam Langwadt Christensen, cand.jur
  • Ditlev Elkjær, stud.jur.