Hvem er vi?

Aarhus Retshjælp har ydet gratis retshjælp og eksisteret som selvejende institution siden 1935, og er dermed den næsteældste retshjælpsinstitution i Danmark. Samtidig er vi med mere end 7.000 årlige henvendelser den næststørste retshjælp i Danmark.

Retshjælpen er som selvejende institution uafhængig af private og offentlige interesser. Retshjælpen modtager årligt et driftstilskud fra Civilstyrelsen.

Den juridiske personlige rådgivning ydes af vores ca. 38 rådgivere, som yder frivillig og ulønnet bistand til retshjælpens brugere. Rådgiverne sidder i tomandshold, og er jurastuderende på sidste del af deres uddannelse samt nyuddannede jurister. Rådgivningen foregår under supervision af lederne eller de tre faglige ledere . Rådgiverne har en fast ugentligt vagt.

Den telefoniske rådgivning til korte spørgsmål, og som ikke forudsætter gennemlæsning af relevante papirer forestås af lederne.

Retshjælpen har en styrelse, som består af:

  • Adam Langwadt Christensen, cand.jur (formand)
  • Karen Thegen, retspræsident ved Retten i Aarhus
  • Hans Henrik Edlund, professor ved Aarhus Universitet
  • Claus Emil Engel Johansen , advokat (H)
  • Malene Pedersen, stud.jur.