Hvem kan få hjælp

Retshjælpen yder rådgivning på tre trin. Som udgangspunkt kan alle, uanset indkomstforhold, henvende sig til retshjælpen og få rådgivning til løsning af en juridisk problemstilling.

Trin 1

Trin 1 er grundlæggende mundtlig rådgivning, hvor du kan blive vejledt om dine rettigheder og muligheder ved en vurdering af dit juridiske problem. Rådgivningen er dit grundlag for at vurdere, om du vil gå videre med din sag, samt hvis det er tilfældet, hvordan du kommer videre med sagen. Vi vil forsøge at yde hjælp til selvhjælp, så de, som selv er i stand til det, får vejledning til, hvordan de kommer videre med deres sag. I nogle tilfælde vil vi tilbyde yderligere rådgivning på trin 2 eller 3. I andre tilfælde vil vi henvise til relevante offentlige myndigheder eller advokat. Rådgivning på trin 1 vil typisk være anonym rådgivning og gratis for alle, uanset indkomstforhold.

Trin 2 og 3

Trin 2 og 3 omfatter rådgivning samt egentlig sagsbehandling, herunder korrespondance med modparter, ansøgning om fri proces, processkrifter i småsager, udarbejdelse af betalingspåkrav, samt indgivelse af klage over en offentlig myndigheds afgørelse. Trin 3 kan også omfatte yderligere rådgivning, der gives med henblik på at opnå en forligsmæssig løsning af en tvist. Trin 2 og 3 rådgivning gives som udgangspunkt kun, hvis du opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. Se satser her. Satserne reguleres årligt.