Vi kan hjælpe dig med næsten alle sagsområder, herunder blandt andet rådgivning om:

 • Lejeforhold, herunder fraflytningsopgør, opsigelse og ophævelse, gennemgang af kontrakt
 • Separation, skilsmisse, bodeling, underholdsbidrag m.v.
 • Forældremyndighed og samvær
 • Ægtepagter og testamenter
 • Samlivsforhold
 • Skiftesager og arveforhold
 • Sociale sager og klager over offentlige myndigheders afgørelser
 • Opholdssager både i henhold til udlændingeloven, EU-retten og associeringsaftalen
 • Statsborgerskabssager
 • Ansættelsesret, afskedigelse, feriepenge
 • Erstatningssager ved tilskadekomst, vold, fejlbehandling
 • Forsikringssager
 • Forbrugerkøb
 • Kontraktsforhold
 • Gældsforhold, fogedsager og gældssanering

Hvis din henvendelse vedrører følgende sagsområder, begrænses vores bistand sig til grundlæggende mundtlig rådgivning:

 • Spørgsmål af overvejende erhvervsmæssig karakter, såfremt du fortsat er aktiv erhvervsdrivende
 • Strafferet, hvor du er tiltalt eller sigtet i en straffesag
 • Injuriesager

Retshjælpen kan IKKE være behjælpelig med oprettelse og udarbejdelse af dokumenter såsom testamenter, ægtepagter, bodelingsoverenskomster m.m. Endvidere hjælper vi ikke med udfyldelse af selvangivelser.